Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 17:30

Αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών


(*)Παρακαλούμε διαβάστε το Καταστατικό του Συλλόγου, άρθρον 4ον

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την
με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ