1 Φεβρουαρίου , 2013

Απάντηση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και στην Κοινή Ανακοίνωση Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων

LogoΑπάντηση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
στην Ανακοίνωση του ∆.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
και στην Κοινή Ανακοίνωση Κωνσταντινουπολίτικων Σωµατείων

Όταν καταρρακώνεται η εθνική µας αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια από πράξεις και παραλείψεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οικουµενικής Οµοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), τότε ως θιγόµενοι Έλληνες πολίτες έχουµε κάθε δικαίωµα να αντιδράσουµε και να διαχωρίσουµε τις θέσεις µας.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εξαναγκάσει τον ιστορικό Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών (Σ.Κ.) στο όνοµα της υποτιθέµενης «ενωτικής προσπάθειας» να απεµπολήσει την 84χρονη πορεία του. Άλλωστε ο Σ.Κ. ως εκ του Καταστατικού του και της ιστορίας του έχει σκοπούς, αρχές και θέσεις οι οποίες κατ’ ουδένα τρόπο παραχαράσσονται, αλλοιώνονται ή ακυρώνονται. Αντίθετα, η ∆ιοίκηση της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. δρά αυτόνοµα και προβαίνει σε
ενέργειες και πράξεις χωρίς καµµία προηγούµενη ενηµέρωση, διαβούλευση και απόφαση επί του πρακτέου µετά των σωµατείων-µελών της, εκθέτοντας τους Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η πρόσφατη συνάντηση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΙ.ΟΜ. ΚΩ. µε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κ. Αχµέτ Νταβούτογλου, η οποία διαφυλάχθηκε µέχρι την πραγµατοποίηση της ως επτασφράγιστο µυστικό και έγινε εν κρυπτώ και παραβύστω σε µεζεδοπωλείο του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και η χρονικά µεθοδευµένη επίσκεψη της Γενικής Προξένου της Τουρκίας στην Αθήνα, στο Γηροκοµείο Κωνσταντινουπολιτών «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Ανάβυσσο Αττικής και τα λεχθέντα από µέλος της ∆ιοίκησης του Γηροκοµείου και συνάµα µέλος του ∆.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. προς την Πρόξενο, εκλιπαρώντας την χρηµατική ή σε είδος ενίσχυση, καθώς και η παρουσία αυτών σε δεξιώσεις των εν Αθήναις Τουρκικών ∆ιπλωµατικών Αποστολών επί τη ευκαιρία τουρκικών εθνικών επετείων καταρρακώνουν κάθε ίχνος εθνικής αξιοπρέπειας και προσβάλλουν βάναυσα την υπερηφάνεια των Ελλήνων.

Η αµετακίνητη θέση του Σ.Κ. είναι ότι οι βιαίως εκδιωχθέντες από την γενέτειρά τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης δεν παρακάθονται σε δείπνα η άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις µε αξιωµατούχους της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, καθ’ όσον η άλλη πλευρά αξιοποιεί στο έπακρον επικοινωνιακά και προς ίδιον όφελος τέτοιες ενέργειες.

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι ο Σ.Κ. δεν συναινεί σε πρακτικές που οδηγούν τα εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολίτικα Σωµατεία αλλά και τους Κωνσταντινουπολίτες γενικότερα να χρησιµοποιούνται ως επικοινωνιακά οχήµατα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και µοχλοί πίεσης κατά της Ελληνικής Πολιτείας. Για παράδειγµα, αντί του αιτήµατος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. για την απόδοση υπηκοότητας στους απογόνους Κωνσταντινουπολιτών που διευκολύνει τα σχέδια της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για δηµιουργία στην Ελλάδα «τουρκικής παροικίας», θα ήταν φρόνιµο η προβολή του αιτήµατος της παροχής διευκολύνσεων εγκαταστάσεως µε τη χορήγηση σε αυτούς και γενικότερα στους επιθυµούντες προς τούτο Έλληνες πολίτες µακρόχρονης άδειας παραµονής και εργασίας.

Πρέπει επιτέλους οι πάντες να αντιληφθούν ότι εµείς οι βιαίως εκδιωχθέντες εκπροσωπούµε τους Κωνσταντινουπολίτες της ∆ιασποράς και µόνον.
Ευθύνη και χρέος µας είναι:

  1. Να ευαισθητοποιούµε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώµη και τους κυβερνητικούς παράγοντες και οργανισµούς για τα απαράγραπτα δίκαια µας και να συνδράµουµε έτσι µε όλες µας τις δυνάµεις και µε την ανιδιοτέλεια που µας διακρίνει για την επίλυση των προβληµάτων και την ανάδειξη των αδικιών που έγιναν στο παρελθόν, και
  2. Να διαφυλάττουµε και να µεταλαµπαδεύουµε στους νεωτέρους την ανεκτίµητη πολιτισµική παρακαταθήκη του Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισµού

Εάν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και των άλλων συνοδοιπόρων Κωνσταντινουπολίτικων Σωµατείων διαφωνούν µε τις κρυστάλλινες θέσεις του Σ.Κ., δεν θα πρέπει να αγνοούν ότι οι πράξεις και οι ενέργειες όλων µας κρίνονται από την Ελληνική Κοινή Γνώµη.

∆ηλώνεται ότι το παρόν απαντητικό κείµενο απηχεί πλήρως τις θέσεις του συνόλου των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

Καλλιθέα, 5 Νοεµβρίου 2012

Για να αναγνώσετε την ανακοίνωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών πατήστε ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ