1 Μαΐου , 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ. στην έδρα του (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα).

 

Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά με όσα μέλη κι αν παρευρεθούν την Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα ( 7.00 μ.μ.)και στον αυτό τόπο και με ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο
12/4/2011-31/12/2011.

3. Ανάγνωση Ταμειακού Απολογισμού περιόδου 1/1/2011-31/12/2011.

4. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και προτάσεις προς το Διοικ. Συμβούλιο.

6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη.

7. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/1/2012-31/12/2012.

 

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.

Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη για την προώθηση των σοβαρών
θεμάτων του Συλλόγου αλλά και της Ομογένειάς μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ