ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΟΑΣΕ)


2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 3Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (SHDM – III) ΤΟΥ ΟΑΣΕ (ΒΙΕΝΝΗ)

2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 3Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (SHDM – III) ΤΟΥ ΟΑΣΕ

2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (SHDM – II) ΤΟΥ ΟΑΣΕ

2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (SHDM – I) ΤΟΥ ΟΑΣΕ

2019

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2019 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2019 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2018

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2018 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2018 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2017

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2015

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2015 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2015 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2015 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2015 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2014

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2013

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2013 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2013 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2013 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2013 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2012

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2012 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 
 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2012 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2012 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2012 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

2011

 1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ)
 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ)
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 6. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2009 ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2008 (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2008 (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2008 (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2008 (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

THE COSTANTINOPOLITAN SOCIETY BOOKLET OSCE 2009

Νωρίτερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ 2005

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ Κουμάκης 2005

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ 2004

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ Κουμάκης 2004

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ 2001

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ 2000

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ Ατζέμογλου 2000

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ Κουμάκης 2000

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ 1998

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ