3 Νοεμβρίου , 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, η οποία διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 2021, στην έδρα του επί της οδού Δημοσθένους 117, Καλλιθέα, επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αναφορικά με τις σχέσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) και λήψη αποφάσεως επ’ αυτού, ο πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Λεύκαρος ανέγνωσε εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. Εισήγηση – Δήλωση, το σκεπτικό της οποίας συνοψίζεται ως εξής :

H ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ :

  • μετατράπηκε σε πρωτοβάθμιο υπερσωματείο που λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τα σωματεία-μέλη της, κατά παράβαση του άρθρου 1 και του άρθρου 3, παρ. 5 και 8 του Καταστατικού της
  • με επίκληση ανυπόστατων δικαιολογιών, εφαρμόζει διχαστική και ανθενωτική πολιτική, παραβαίνοντας την αρχή της ισότιμης εκπροσώπησης των σωματείων-μελών
  • αγνοεί προτάσεις και περιφρονεί νόμιμα δικαιώματα των σωματείων-μελών της που διατυπώνονται θεσμικά

Αποκορύφωμα των αντιδεοντολογικών ενεργειών και αυθαίρετων πράξεων υπήρξε η παρελκυστική και πέραν από κάθε νομιμότητα τακτική ως προς την τροποποίηση του καταστατικού της, κατά την αμφισβητούμενη λόγω ελλείψεως απαρτίας Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2021, η οποία μάλιστα διεξήχθη διαδικτυακά εν μέσω lockdown.

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου προτάθηκαν προς την Γ.Σ. οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές προτάσεις προς λήψη απόφασης:

(1)   Την αποχώρηση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών από την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και την προς τούτο εξουσιοδότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προς υλοποίηση.

(2) Την εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως κρίνει αυτό την περαιτέρω παραμονή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.».

 Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και σχετική ψηφοφορία, προκρίθηκε η υπ’ αριθμόν (1) πρόταση και αποφασίστηκε η αποχώρηση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών από την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και η εξουσιοδότηση του νέου  Διοικητικού του Συμβουλίου προς υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, σεβόμενος την 93χρονη ιστορία του, συνεχίζει την πορεία του και στηρίζει κάθε προσπάθεια ώστε να επικρατήσει ενωτικό πνεύμα σε πλαίσια δημοκρατικών αρχών.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ