15 Οκτωβρίου , 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

  • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
    μπορείτε να το βρείτε εδώ
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
    μπορείτε να το βρείτε εδώ
  • ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.)  ΤΗΣ 12ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
    μπορείτε να το βρείτε εδώ
Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ