7 Νοεμβρίου , 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ

Είναι άξιον απορίας πως ο υπουργός Εθνικής Παιδείας κ. Νίκος Φίλης, μιας για πρώτη  φορά αριστερής και προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας μας, να εγκωμιάζεται ένθερμα από ακροδεξιούς κύκλους της γειτονικής μας Τουρκίας, αρνούμενος την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας που βίωσε αμέτρητες διώξεις και κακουχίες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εμείς οι Κωνσταντινουπολίτες που απολαύσαμε τα ”αγαθά” της μετέπειτα Τουρκικής Δημοκρατίας με την απαγόρευση της άσκησης μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων (1932), την επιστράτευση των 20 ηλικιών (1941), τον φόρο περιουσίας (1942), τα Σεπτεμβριανά (1955), τις απελάσεις (1964) και πολλά άλλα καταπιεστικά μέτρα και πιέσεις, θα θέλαμε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας μας να είναι περισσότερο μελετημένη αλλά και προσεκτική αναφορικά με δηλώσεις στα εθνικά μας θέματα.

Προς ενημέρωση του υπουργού κ. Ν. Φίλη παραθέτουμε από την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Συνθήκη που αφορά την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της Γενοκτονίας, η οποία ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 1948 με την υπ΄ αριθ. 260 (ΙΙΙ) απόφαση της που έχει ως κατωτέρω:

 

Συνθήκη πρόληψης και τιμωρίας του εγκλήματος της γενοκτονίας
Άρθρο 2

Γενοκτονία σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως:

   α) Ανθρωποκτονία μελών της ομάδας

   β) Πρόκληση βαρείας σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας

   γ) Πρόθεση επιβολής επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει

   δ) Επιβολή μέτρων που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας

   ε) Δια της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα

Επίσης, στο άρθρο 3 αυτής αναφέρεται ότι ως αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται:

α) Η Γενοκτονία

β) Η Συνομωσία προς διάπραξη γενοκτονίας

γ) Η Άμεσα ή Έμμεσα υποκίνηση διάπραξης γενοκτονίας

δ) Η Απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας

ε) Η Συμμετοχή σε γενοκτονία

Κείμενο και στοιχεία από το βιβλίο ”Η ΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ”, Βασίλη Κυρατζόπουλου. Εκδόσεις Τσουκάτου (2006).

 

Καλλιθέα, 6 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ