6 Μαΐου , 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο Περιφερειακό Φόρουμ Ευρώπης-Ασίας για θέματα μειονοτήτων Βιέννη, 2 – 3 Μαΐου 2022

 

 

5 Μαΐου 2022

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο  Περιφερειακό Φόρουμ Ευρώπης-Ασίας για θέματα μειονοτήτων

Βιέννη, 2 – 3 Μαΐου 2022

 Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη επί πολλές δεκαετίες ενεργό παρουσία του σε Διεθνείς Οργανισμούς,  συμμετείχε  στο Περιφερειακό Φόρουμ Ευρώπης-Ασίας για θέματα μειονοτήτων, που συνεκλήθη στην 30ή επέτειο  της Διακήρυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων από τον Ειδικό Εισηγητή  του ΟΗΕ για θέματα μειονοτήτων και οργανώθηκε από το Tom Lantos Institute μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας στις 2 – 3 Μαΐου 2022, στην Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης.

Κατά τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίας με θέμα «Minority participation as a procedural and substantive right and process», ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Πρόεδρος κ. Αντώνης Λαμπίδης, στην προφορική παρέμβαση του αναφέρθηκε στις επί σειρά δεκαετιών μεθοδευμένες και οργανωμένες από το τουρκικό κράτος κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, γεγονότα που κατέληξαν στην δραματική συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Κατατέθηκαν Συστάσεις (Recommendations) όπως η τουρκική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων:

  1. λάβει αποφασιστικά μέτρα για τις απαραίτητες θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις ώστε να καταργήσει πολιτικές διακρίσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της ελληνικής μειονότητας
  2. εφαρμόσει πλήρως την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθώς και τη Συνθήκη της Λωζάνης έτσι ώστε να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα στην ελληνική μειονότητα στην Τουρκία
  3. προσκαλέσει μέλη της μειονότητας στα Ανώτατα Νομοθετικά Όργανα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματά τους
  4. αναθεωρήσει το νόμο για τον Εθνικό Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας προκειμένου να τον καταστήσει λειτουργικά ανεξάρτητο όργανο και να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των μελών της ελληνικής μειονότητας σε όλα τις κοινωνικά και πολιτικά θέματα που την αφορούν
  5. αναγνωρίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως διεθνή νομική οντότητα, έτσι ώστε αυτό να απολαμβάνει τα πλήρη δικαιώματα που απορρέουν εκ του θεσμού του.

Οι κατατεθειμένες Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών θα ληφθούν υπ΄ όψη στο Forum του ΟΗΕ, στη Γενεύη τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς και στην Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή στην 52η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2023.

Το πλήρες κείμενο της ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών:

https://cpolitan.eu-central-1.linodeobjects.com/uploads/2022/05/CONSTANTINOPOLITAN-SOCIETY_RECOMMENDATIONS_03.05.2022.pdf

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, 210 9560 611,

e-mail: conpolitan@gmail.com web: http://cpolitan.gr

Facebook: Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ