2 Φεβρουαρίου , 2022

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στην 160ή επέτειο της ίδρυσης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπληρώνει το ιστορικό χρέος του με την έκδοση του συγγράμματος του καθηγητή Γιώργου Α. Γιαννακόπουλου, προέδρου του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

(1861 – 1922)

Η Ελληνική Παιδεία και Επιστήμη ως Εθνική Πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

 

Αποτελεί την πληρέστερη στα βιβλιογραφικά χρονικά αποτύπωση της ιστορίας του ΕΦΣΚ, κορυφαίου ορόσημου στην πνευματική πορεία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως – το «Υπουργείο Παιδείας του Αλύτρωτου Ελληνισμού», όπως ορθά χαρακτηρίστηκε από την Τατιάνα Σταύρου – υπήρξε ένας από τους λαμπρότερους φορείς πολιτισμού με στόχο την προώθηση της παιδείας όχι μόνο στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αλλά και σε ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία, στην οποία εκτείνονταν οι δραστηριότητές του.

Ο ΕΦΣΚ συνέβαλε σημαντικά στον πολιτισμό, τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της ελληνικής γλώσσας, αλλά και με την ίδρυση σχολείων, ανωτέρων και κατωτέρων, την έκδοση και διάθεση διδακτικών βιβλίων, καθώς και με την οικονομική ενίσχυση απόρων ελληνικών κοινοτήτων για τον ίδιο σκοπό.

Ας σημειωθεί ότι ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1928 με έδρα την τότε Κοινότητα Καλλιθέας, απαρτίστηκε από διακεκριμένα μέλη του ΕΦΣΚ που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο ΕΦΣΚ με επίσημο έγγραφο του θεωρεί συνεχιστή του εκπολιτιστικού, επιστημονικού και φιλανθρωπικού έργου του στην Ελλάδα τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και του παραδίδει σειρά τεκμηρίων. 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00 – 21:00

Τηλ.: 210 9517 072 – 210 9560 611

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ