14 Μαρτίου , 2016

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία», 13 – 14 Μαΐου 2016

Constantinopolitan_Society_logo_4

 

Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την πλέον ιστορική πόλη του κόσμου: πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, η σπουδαιότερη πόλη του κόσμου για περίπου 15 αιώνες, και στις μέρες μας ευρισκόμενη στο κέντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, στο κέντρο της Ευρασίας. Μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνισμό, για την οποία γράφτηκαν ολόχρυσες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας, Παιδείας και Λογοτεχνίας. Συνάμα όμως και ένας πόλος έλξης για τους Ευρωπαίους, ένας τόπος με απαράμιλλο φυσικό κάλλος, η πόλη που όλοι επιθυμούν (City of the World’s Desire), σύμφωνα με τον τίτλο του κλασικού έργου του Philip Mansel για την Κωνσταντινούπολη.

Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με την ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως, τη σημασία της για τον Ελληνισμό, την πρόσληψή της από τη νεότερη ιστοριογραφία και λογοτεχνία, καθώς και τις διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις της που εμφανίζονται κατά καιρούς στα σχολικά εγχειρίδια.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη της ιστορίας της Κωνσταντινουπόλεως, η σημασία της για τον Ελληνισμό, η συμβολή της στην Παιδεία και την πνευματική δημιουργία του Γένους, η πρόσληψή της από την νεότερη ιστοριογραφία, λογοτεχνία και μουσική, καθώς και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην διαφύλαξη της ορθοδόξου πίστεως και εθνικής συνείδησης.

Απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με γνωστικό αντικείμενο την ιστορία του πολιτισμού της Κωνσταντινουπόλεως από τις αρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως σήμερα, και ειδικότερα σε Βυζαντινολόγους, Ιστορικούς της Νεώτερης Ιστορίας, ιστοριοδίφες, ιστορικούς της Κωνσταντινούπολης και εν γένει σε Κωνσταντινουπολίτες.

Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να παρακινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στην αναδίφηση και συστηματική μελέτη των πρωτογενών ιστορικών πηγών αναφορικά με την Κωνσταντινούπολη σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ορίζονται οι ακόλουθες:

• Η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
• Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση
• Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
• Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης
• Η Κωνσταντινούπολη των περιηγητών
• Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
• Η Κωνσταντινούπολη στην νεότερη λογοτεχνία
• Η Παιδεία, η λογοτεχνική δημιουργία και η μουσική
στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο- 20ο αι.
• Η Κωνσταντινούπολη στα σχολικά εγχειρίδια

 

Επιστημονική Επιτροπή

Ευάγγελος Χρυσός, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια Ιστορίας του Θεάτρου, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου – Βασιλάκου, Καθηγήτρια Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Μαντουβάλου, δ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής: Δρ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Καθηγητής στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο  / Διδάσκων στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών

 

Ημερομηνία και xώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 17:00 – 21:40

Σάββατο 14  Μαΐου 2016, ώρα 09:00 – 14:00 , 17:00 – 20:40

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 4 Απριλίου 2016

 

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ. 210 951 7072, Fax 210 959 8967
e-mail Γραμματείας Συνεδρίου : poli.synedrio@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ