28 Απριλίου , 2014

Ερωτήσεις του ευρωβουλευτή κ. Γεωργίου Κουμουτσάκου προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφερόμενες στα δικαιώματα της Ελληνικής Ομογένειας Κωνσταντινούπολης

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2013

Aνακοίνωση πακέτου εκδημοκρατισμού της Tουρκίας –  Επαναλειτουργία Θεολογικής Σχολής της Xάλκης

Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας παρουσίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου το λεγόμενο «πακέτο εκδημοκρατισμού» της χώρας. Σε αυτό δεν περιελήφθη εν τέλει η άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, παρά τις μέχρι προσφάτως δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί του αντιθέτου.

Υπό το φως των ανωτέρω και δεδομένου ότι το ζήτημα του σεβασμού από το τουρκικό κράτος της θρησκευτικής ελευθερίας περιλαμβάνεται σταθερά στις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει τη μη άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης;
  2. Τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει προς τις τουρκικές αρχές ώστε να λυθεί επιτέλους το σοβαρό ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που, όσο παραμένει άλυτο, συνιστά ευθεία προσβολή του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας στη Τουρκία;

 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απάντηση του Επιτρόπου κ. Fule σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Γιώργου Κουμουτσάκου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που αφορούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες υπήκοοι σε περίπτωση κληρονομιάς ή καταχώρισης περουσιακών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή από τις τουρκικές αρχές του τροποποιημένου Νόμου περί Κτηματολογίου.

Το ΕΔΑΔ έχει κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου 1 (ειρηνική απόλαυση της περιουσίας) της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και διέταξε την επιστροφή της περιουσίας ή την παροχή χρηματικής αποζημίωσης στους αιτούντες. Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος για θέματα Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας κ. Stephan Fule σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή ΝΔ κ. Γιώργου Κουμουτσάκου.

Ο κ. Κουμουτσάκος στην ερώτησή του επισήμανε ότι οι Έλληνες υπήκοοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά στην απόλαυση και στην καταχώρηση ακινήτου περιουσίας που τους ανήκει συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, όπως ανέφερε άλλωστε και η φετινή έκθεση προόδου για την Τουρκία.

» Η Επιτροπή θέτει αυτά τα ζητήματα στην Τουρκία με κάθε ευκαιρία και σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα», ανέφερε ο Επίτροπος και τόνισε ότι «τα υποψήφια προς ένταξη κράτη πρέπει να σέβονται και να προάγουν τις αξίες που αναφέρονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Η απάντηση του Επιτρόπου κ. Fule επιβεβαιώνεται και από την απόφαση του ΕΔΑΔ που καταδικάζει την Τουρκία σε υψηλή καταβολή αποζημίωσης σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις ακινήτων που εξετάστηκαν από το ΕΔΑΔ.

 

13 Ιανουαρίου 2011

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι στη διεκδίκηση κληρονομικών περιουσιακών δικαιωμάτων τους στην Τουρκία

Παρέμβαση της Επιτροπής ζητά ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος με σχετική γραπτή ερώτηση

Με αφορμή την ειδική αναφορά που κάνει η φετινή Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία στα «προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοιστην απόλαυση και καταχώρηση ακινήτου περιουσίας που τους ανήκει συνεπεία κληρονομικής διαδοχής και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εφαρμογή από τις τουρκικές Αρχές του αναθεωρημένου νόμου περί κτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένης και της ερμηνείας των διατάξεων περί αμοιβαιότητας», ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος υπέβαλε ερώτηση προτεραιότητας στον αρμόδιογια τη διεύρυνση Επίτροπο κ. Füle. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουμουτσάκος ρωτάει την Επιτροπή:

-Εάν προτίθεται να επισημάνει στην Τουρκία ότι, όσον αφορά στην απόλαυση του δικαιώματος στην ακίνητη περιουσία (άρθρο 1 πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), δεν νοείται εφαρμογή του όρου της αμοιβαιότητας.

-Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Τουρκία να εναρμονίσει τις πολιτικές, τις πρακτικές και τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ώστε να μην υφίστανται πλέον τέτοιου είδους περιορισμούς οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.

-Εάν είναι ενήμερη για περιστατικά κατά τα οποία πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι είναι κληρονόμοι μελών της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία ή / και οι νομικοί τους εκπρόσωποι, δεν μπορούν βάσει εγκυκλίων της τουρκικής διοίκησης να έχουν πρόσβαση και να συμβουλευθούν τα επίσημα τοπικά υποθηκοφυλακεία. Εάν προτίθεται η Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα αυτό και να το θέσει στην τουρκική πλευρά.

 «Οι διαπιστώσεις της Επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι στη διεκδίκηση περιουσιακών τους δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι ορθές. Όμως, τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο με διαπιστώσεις. Απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες», δήλωσε σχετικά ο κ. Κουμουτσάκος.

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ