18 Σεπτεμβρίου , 2017

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία, 11 Σεπτεμβρίου – 22 Σεπτεμβρίου 2017 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

 στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ

 Βαρσοβία, 11 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνη Λαμπίδη και τον  πρώην Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Κουμάκη συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειράν δεκαετιών- στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2017 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 11 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της πρωινής Συνεδρίας της 14ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τις Θρησκευτικές Ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, τονίσθηκε  η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις επακόλουθες συνέπειες της.

Επισημάνθηκε η επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων, λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από το 2013 και μη έκδοσης νέου από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στα Ευαγή Ιδρύματα του Πατριαρχείου.

Υπογραμμίστηκε το από του έτους 1971 χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Τέλος, τονίσθηκε η υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να επιστρέψει άμεσα τις τρεις εκκλησίες στον Γαλατά με την ακίνητη περιουσία τους, που παρανόμως  έχουν καταληφθεί από το αυτο-αποκαλούμενο και μη-υπαρκτό «Τουρκο-ορθόδοξο Πατριαρχείο».

Κατά την διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 14ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τη Μισαλλοδοξία και τις Διακρίσεις εις βάρος των Χριστιανών, εξετέθησαν τα χρονίζοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας,  στην επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από τις τουρκικές Αρχές, στην άρνηση εκ μέρους των τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και στην άρνηση χορήγησης αδείας παραμονής και ασκήσεως επαγγέλματος Ελλαδιτών από τις τουρκικές Αρχές.

Σε αμφότερες τις παρεμβάσεις, τονίσθηκε ότι η Τουρκία επιβάλλεται να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο για την αποκατάσταση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας των μειονοτήτων που ζουν στη χώρα.

Οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων (Statements) και Συστάσεων (Recommendations) του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις κάτωθι επίσημες ιστοσελίδες του OΑΣE στο διαδίκτυο:

http://www.osce.org/odihr/340646

http://www.osce.org/odihr/341036

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, Fax: 210 959 8967

e-mail: cpolitan@otenet.gr

web: http://cpolitan.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ