1 Ιουνίου , 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 στην έδρα του (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα). Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά με όσα μέλη και αν παρευρεθούν την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 την ίδια ώρα ( 19:00 ) και στον αυτό τόπο και με ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/6/2018-31/5/2019.
3. Ανάγνωση Ταμειακού Απολογισμού περιόδου 1/1/2018-31/12/2018.
4. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη.
7. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/1/2019-31/12/2019.
8. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών.
9. Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή  31 Μαΐου 2019 και ώρα 20:00  στα γραφεία του Συλλόγου.

Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη για την προώθηση των σοβαρών θεμάτων του Συλλόγου μας.

 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Καλλιθέα, Μάιος 2019

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ