19 Απριλίου , 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 και ώρα 7.00 μμ. στην έδρα του (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα)

Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά με όσα μέλη κι’ αν παραβρεθούν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 την ίδια ώρα ( 7.00 μ.μ.) και στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.  Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 23.03.2009-31.12.2009

3.  Ανάγνωση Ταμειακού Απολογισμού περιόδου 01.01.2009-31.12.2009

4.  Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.  Συζήτηση επί των πεπραγμένων.

6.  Εγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε

διοικητική και οικονομική ευθύνη.

7.  Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 01.01.2010-31.12.2010

8.  Προτάσεις.

Σημείωση:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη για την προώθηση των σοβαρών θεμάτων του Συλλόγου αλλά και της ομογένειάς μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Θεμιστοκλής Παχόπουλος                                Νικόλαος Βασιαγεώργης

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ