17 Ιανουαρίου , 2011

“Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι στη διεκδίκηση κληρονομικών περιουσιακών δικαιωμάτων τους στην Τουρκία”

Παρέμβαση της Επιτροπής ζητά ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος με σχετική γραπτή ερώτηση

Με αφορμή την ειδική αναφορά που κάνει η φετινή Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία στα «προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι στην απόλαυση και καταχώρηση ακινήτου περιουσίας που τους ανήκει συνεπεία κληρονομικής διαδοχής και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εφαρμογή από τις τουρκικές Αρχές του αναθεωρημένου νόμου περί κτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένης και της ερμηνείας των διατάξεων περί αμοιβαιότητας», ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος υπέβαλε ερώτηση προτεραιότητας στον αρμόδιο για τη διεύρυνση Επίτροπο κ. Füle. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουμουτσάκος ρωτάει την Επιτροπή:

-Εάν προτίθεται να επισημάνει στην Τουρκία ότι, όσον αφορά στην απόλαυση του δικαιώματος στην ακίνητη περιουσία (άρθρο 1 πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), δεν νοείται εφαρμογή του όρου της αμοιβαιότητας.

-Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Τουρκία να εναρμονίσει τις πολιτικές, τις πρακτικές και τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ώστε να μην υφίστανται πλέον τέτοιου είδους περιορισμούς οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.

-Εάν είναι ενήμερη για περιστατικά κατά τα οποία πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι είναι κληρονόμοι μελών της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία ή / και οι νομικοί τους εκπρόσωποι, δεν μπορούν βάσει εγκυκλίων της τουρκικής διοίκησης να έχουν πρόσβαση και να συμβουλευθούν τα επίσημα τοπικά υποθηκοφυλακεία. Εάν προτίθεται η Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα αυτό και να το θέσει στην τουρκική πλευρά.

***

«Οι διαπιστώσεις της Επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι στη διεκδίκηση περιουσιακών τους δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι ορθές. Όμως, τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο με διαπιστώσεις. Απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες», δήλωσε σχετικά ο κ. Κουμουτσάκος.

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ