5 Οκτωβρίου , 2014

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία, 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2014

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Αντώνη Λαμπίδη, τον Γ. Γραμματέα κ. Φοίβο Κουβαρά και τον τέως Πρόεδρο κ. Θεμιστοκλή Παχόπουλον, συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειράν δεκαετιών- στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2014 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2014.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της πρωινής Συνεδρίας της 29ης Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τις Εθνικές Μειονότητες (National Minorities), εξετέθησαν αναλυτικώς τα χρονίζοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία.

Κατά την διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 29ης Σεπτεμβρίου με το ίδιο αντικείμενο αναφέρθηκαν οι σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας, η επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων στα κοινοτικά Ιδρύματα, λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από τη Γενική Διεύθυνση,  η άρνηση εκ μέρους των Τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και οι πρόσφατες πρακτικές σοβαρών διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους εις βάρος των Μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία.

Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία 2014

Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία 2014

Εξ άλλου, κατά την διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 30ης Σεπτεμβρίου   με αντικείμενο τις θρησκευτικές διακρίσεις, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Ταυτοχρόνως, κατετέθησαν λεπτομερείς «Εκθέσεις» (Statements)  και «Συστάσεις» (Recommendations) προς τις Τουρκικές Αρχές, οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις    επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις και θέσεις με τον κ. Στέφανο Σταύρο, Εκτελεστικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με Έλληνες Διπλωματικούς Αντιπροσώπους στον ΟΑΣΕ, καθώς και με εκπροσώπους Οργανώσεων και Αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες.Στην  Συνδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης για τα εν λόγω θέματα και εκπρόσωποι του Τάγματος των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα στις Η.Π.Α. και της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Ας σημειωθεί ότι οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων και Εισηγήσεων του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχουν αναρτηθεί στην κάτωθι επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο:
http://www.osce.org/odihr/hdim_2014 ˃ Resources ˃ BY SOURCE > Non-Governmental Organizations > Constantinopolitan Society

Διαβάστε τις «Εισηγήσεις» και «Συστάσεις» εδώ:

  1. The Greek Minority in Turkey – STATEMENT
  2. The Greek Minority in Turkey – RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR
  3. The Ecumenical Patriarchate in Turkey – STATEMENT
  4. The Ecumenical Patriarchate in Turkey – RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ