8 Οκτωβρίου , 2015

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ Βαρσοβία, 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2015

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειράν δεκαετιών- στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2015 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2015.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της πρωινής Συνεδρίας της 30ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τη Μισαλλοδοξία και τις Διακρίσεις εναντίον Χριστιανών, εξετέθησαν αναλυτικώς τα χρονίζοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας, στην επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων στα κοινοτικά Ιδρύματα, λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων από το 2013, στην άρνηση εκ μέρους των τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, στην άρνηση χορήγησης αδείας παραμονής και ασκήσεως επαγγέλματος Ελλαδιτών από τις τουρκικές Αρχές, καθώς και στις πρόσφατες πρακτικές σοβαρών διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους εις βάρος των μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία.

Κατά την διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 30ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τις Θρησκευτικές Ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις επακόλουθες συνέπειες της. Τονίσθηκε η υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να επιστρέψει άμεσα τις τρεις εκκλησίες στο Karaköy – Γαλατά με την ακίνητη περιουσία τους στην ομογένεια, που παρανόμως έχουν καταληφθεί από το αυτο-αποκαλούμενο και μη-υπαρκτό «Τουρκο-ορθόδοξο Πατριαρχείο», αποκαθιστώντας ταυτόχρονα το νομικό καθεστώς που θα επιτρέψει την εκλογή διοικήσεως και την διαχείριση της εν λόγω κοινοτικής περιουσίας. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε το χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Στην  Συνδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης για τα εν λόγω θέματα εκπρόσωποι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και του Τάγματος των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ.

Ας σημειωθεί ότι οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία, 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2015

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία, 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2015

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων (Statements) και Συστάσεων (Recommendations) του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στην κάτωθι επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο:
http://www.osce.org/odihr/hdim_2015

˃ Resources ˃ BY SOURCE > Non-Governmental Organizations > Constantinopolitan Society
Διαβάστε τις «Εισηγήσεις» και «Συστάσεις» εδώ:

The Greek Minority in Turkey – STATEMENT
The Greek Minority in Turkey – RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR
The Ecumenical Patriarchate in Turkey – STATEMENT
The Ecumenical Patriarchate in Turkey – RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ