19 Σεπτεμβρίου , 2018

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία, 10 Σεπτεμβρίου – 21 Σεπτεμβρίου 2018

 

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπούμενος από την Ειδική Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Πηνελόπη Φούγιαξη συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειράν δεκαετιών- στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2018 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 10 Σεπτεμβρίου έως 21 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης. 

(Credit OSCE/Piotr Dziubak, ID 393323, 10 September 2018)

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 13ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τις Θρησκευτικές Ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, τονίσθηκε  η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις επακόλουθες συνέπειες της.

Επισημάνθηκε η επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων, λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού στα Ευαγή Ιδρύματα του Πατριαρχείου και μη έκδοσης νέου από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων.

Υπογραμμίστηκε το από του έτους 1971 χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης καθώς και η υποχρέωση των τουρκικών αρχών να επιτρέψουν την εκ νέου τέλεση της Θείας Λειτουργίας από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, κατά την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είχε καθιερωθεί να τελείται από το έτος 2010.

Τέλος, τονίσθηκε η υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να επιστρέψει άμεσα τις τρεις εκκλησίες στον Γαλατά με την ακίνητη περιουσία τους, που παρανόμως  έχουν καταληφθεί από το αυτο-αποκαλούμενο και μη-υπαρκτό «Τουρκο-ορθόδοξο Πατριαρχείο».

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 14ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τα Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων, εξετέθησαν τα χρονίζοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας,  στην επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από τις τουρκικές Αρχές και στην άρνηση εκ μέρους των τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων των εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη,.

Σε αμφότερες τις παρεμβάσεις, τονίσθηκε ότι η Τουρκία επιβάλλεται να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο για την αποκατάσταση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας των μειονοτήτων που ζουν στη χώρα.

Οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ, ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι εποικοδομητικές επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων (Statements) και Συστάσεων (Recommendations) του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις κάτωθι επίσημες ιστοσελίδες του OΑΣE στο διαδίκτυο:

https://www.osce.org/odihr/394904

https://www.osce.org/odihr/394325

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις δύο βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις  της εκπροσώπου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.
 
1. Παρέμβαση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
 Μετακινηθείτε στην χρονική στιγμή 1:39
 
2. Παρέμβαση για την Ελληνική Μειονότητα
 
Μετακινηθείτε στην χρονική στιγμή  2:20

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ