27 Σεπτεμβρίου , 2019

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία, 16 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπούμενος από την Ειδική Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Πηνελόπη Φούγιαξη και το μέλος και πρώην Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Κουμάκη συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειράν δεκαετιών- στις εργασίες της Ετήσιας Συνάντησης Εφαρμογής Ανθρώπινης Διάστασης (Human Dimension Implementation Meeting 2019 – HDIM) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία, 16 – 27 Σεπτεμβρίου 2019.

 Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της πρωινής Συνεδρίας της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 με αντικείμενο τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, η παρέμβαση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών αφορούσε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, τα οποία απειλούν την ύπαρξη, την επιβίωση και το μέλλον της.

Η προφορική παρέμβαση ενώπιον των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών – μελών έγινε από το μέλος του Συλλόγου και πρώην Πρόεδρό του Λεωνίδα Κουμάκη, και την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=w37OKM90HJA&t=6s

Η έγγραφη, πλήρης και αναλυτική Εισήγηση (Statement) του Συλλόγου για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τις Συστάσεις (Recommendations) που την συνοδεύουν, έχει πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο.  Mπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

https://www.osce.org/odihr/432515?download=true

Κατά την διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 24ης Σεπτεμβρίου 2019,  με αντικείμενο τις Θρησκευτικές Ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα μεταξύ άλλων, τονίσθηκε  η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς επίσης και της συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η προφορική παρέμβαση ενώπιον των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών – μελών του ΟΑΣΕ έγινε από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πηνελόπη Φούγιαξη, και την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=fqY0z0I2IIg

Η έγγραφη, πλήρης και αναλυτική Εισήγηση  (Statement) για τις θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Τουρκία, μαζί με τις Συστάσεις (Recommendations) που την συνοδεύουν, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο – μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

https://www.osce.org/odihr/432518?download=true

Οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ, ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι εποικοδομητικές επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ αναδεικνύουν και προβάλλουν σε διεθνές επίπεδο τα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας και τις Θρησκευτικές Ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, 210 9560 611, Fax: 210 959 8967

e-mail: conpolitan@gmail.com

web: http://cpolitan.gr

Facebook: Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ