16 Σεπτεμβρίου , 2012

Συναντήσεις αντιπροσωπείας του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλον και τον Υφυπουργό κ. Κ. Τσιάρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 27 Ιουλίου 2012 εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον οποίον, επ’ ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων του, ενημέρωσαν για τα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως. Ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας στα ζητήματα αυτά.

Εξ άλλου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών αποτελούμενη από τους κ.κ. Αντώνιο Λαμπίδη, Πρόεδρο, Νικόλαο Βασιαγεώργη, Γενικό Γραμματέα και Θεμιστοκλή Παχόπουλο, τ. Πρόεδρο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εγένετο δεκτή σε εγκάρδιο κλίμα από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, στον οποίον έθεσε τα θέματα που απασχολούν την Ομογένεια και ειδικότερα μεταξύ άλλων επισημάνθηκε το δημογραφικό πρόβλημα σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό.

Ο κ. Υπουργός, γνώστης των θεμάτων από το παρελθόν, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί όλων των ζητημάτων τα οποία απασχολούν την Μειονότητα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υποσχεθείς την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση αυτών προς εξεύρεση λύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

15 Σεπτεμβρίου 2012

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, Fax: 210 959 8967

e-mail: cpolitan@otenet.gr

web: http://cpolitan.gr

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ