21 Οκτωβρίου , 2012

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία, 24 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2012

LogoΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ,
Βαρσοβία, 24 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2012

________

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, συμμετείχε και φέτος στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2012 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 24 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2012.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 56 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 2ας Οκτωβρίου 2012 με αντικείμενο τις Εθνικές Μειονότητες (National Minorities), εξετέθησαν τα θέματα που αφορούν στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή προβολή αυτών. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας, τα εκπαιδευτικά προβλήματα, η άρνηση εκ μέρους των Τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και οι παντός είδους υφιστάμενες πρακτικές διακρίσεων εις βάρος των Μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία.

Παράλληλα, κατετέθη εκτενέστατη «Έκθεση» (Statement) 9 σελίδων και «Συστάσεις» (Recommendations) προς τις Τουρκικές Αρχές, οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.

Εξ άλλου, κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 3ης Οκτωβρίου 2012 με αντικείμενο τις Διακρίσεις εις βάρος Χριστιανών, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με αποτέλεσμα να στερείται ζωτικών θρησκευτικών καθώς και διαχειριστικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, ετέθη το χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης με το ίδιο καθεστώς που ίσχυε προ του αναγκαστικού κλεισίματος της, το 1971.

Ταυτοχρόνως, κατετέθη λεπτομερής «Έκθεση» (Statement) 4 σελίδων και «Συστάσεις» (Recommendations) προς τις Τουρκικές Αρχές, οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.

Ας σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και Ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια αυτή Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Τουρκία.

Διαβάστε τις “Εισηγήσεις” και “Συστάσεις” εδώ

  1. The Ecumenical Patriarchate in Turkey-STATEMENT
  2. The Ecumenical Patriarchate in Turkey-RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR
  3. The Greek Minority in Turkey-STATEMENT
  4. The Greek Minority in Turkey-RECOMMENDATIONS TO OSCE / ODIHR

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 951 7072, Fax: 210 959 8967

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ