24 Απριλίου , 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τη Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ. στην έδρα του (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα).

Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά με όσα μέλη και αν παρευρεθούν την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015 την ίδια ώρα (7.00 μ.μ.) και στον αυτό τόπο και με ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2014-31/3/2015.
3. Ανάγνωση Ταμειακού Απολογισμού περιόδου 1/1/2014-31/12/2014.
4. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και προτάσεις προς το Διοικ. Συμβούλιο.
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη.
7. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/1/2015-31/12/2015.
8. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη για την προώθηση των σοβαρών θεμάτων του Συλλόγου αλλά και της Ομογένειάς μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ