13 Ιουλίου , 2021

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση Ανθρώπινης Διάστασης (SHDM – III) του ΟΑΣΕ με θέμα «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ευκαιρίες και Προκλήσεις» 12 – 13 Ιουλίου 2021

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση Ανθρώπινης Διάστασης (SHDMIII) του ΟΑΣΕ με θέμα «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ευκαιρίες και Προκλήσεις»

12 – 13 Ιουλίου 2021  

 Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη επί πολλές δεκαετίες ενεργό παρουσία του σε Διεθνείς Οργανισμούς,  συμμετείχε  στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση Ανθρώπινης Διάστασης (SHDM- IΙI) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με θέμα «Digital Technologies and Human Rights – Opportunities and Challenges” (Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ευκαιρίες και Προκλήσεις), η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12 – 13 Ιουλίου 2021.

Αναπτύχθηκαν προφορικώς και κατατέθηκαν γραπτώς οι πρακτικές που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνηση μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων σχετικά με τις μειονότητες που ζουν στην Τουρκία παραβιάζοντας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικά αναφορά έγινε στη μη χρηματοδότηση των ελληνικών σχολείων από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να στερούνται σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών που θα επέτρεπαν την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης, τονίστηκαν οι ανυπόστατες κατηγορίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη από φιλοκυβερνητικά ψηφιακά μέσα.

Απευθύνθηκαν Συστάσεις προς τον ΟΑΣΕ ώστε να προτρέψει τις κρατικές Αρχές της Τουρκίας να διασφαλίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα για ελεύθερα και ανεξάρτητα ψηφιακά μέσα  και να καταργήσουν την χειραγώγηση και λογοκρισία σε αυτά.

Οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Το πλήρες κείμενο της Εισήγησης / Συστάσεων

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, 210 9560 611, Fax: 210 956 0611

e-mail: conpolitan@gmail.com web: http://cpolitan.gr

Facebook: Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ