6 Οκτωβρίου , 2022

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη Διάσκεψη Ανθρώπινης Διάστασης (Warsaw Human Dimension Conference) του ΟΑΣΕ Βαρσοβία, 26 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη Διάσκεψη Ανθρώπινης Διάστασης (Warsaw Human Dimension Conference) του ΟΑΣΕ

Βαρσοβία 26 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου 2022

 Η Πολωνική Προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με την υποστήριξη του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), οργάνωσε τη «Διάσκεψη Ανθρώπινης Διάστασης» (Warsaw Human Dimension Conference), στη Βαρσοβία, από τις  26 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2022.

 Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 3ης Οκτωβρίου 2022, με αντικείμενο τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών κατέθεσε γραπτή Εισήγηση (STATEMENT), η οποία κοινοποιήθηκε στους συνέδρους, με αντικείμενο την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, καθώς και των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πέραν των χρονιζόντων και ανεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Ομογένεια, τα οποία απειλούν την ύπαρξη και το μέλλον της,  έγινε  ιδιαίτερη αναφορά στις συστηματικές και μεθοδευμένες πράξεις γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης που συντελέστηκαν  από το τουρκικό κράτος, με αποτέλεσμα η ελληνική ομογένεια να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκε και το γεγονός ότι ο νέος εκδοθείς Κανονισμός Εκλογών για την ανάδειξη των διοικήσεων των μειονοτικών ιδρυμάτων -κατόπιν της σκόπιμης επί μίας 9ετίας μη ανανέωσής του από τις τουρκικές αρχές -επιδιώκει, εκμεταλλευόμενος την δεινή πληθυσμιακή κατάσταση της ελληνικής μειονότητος, την υφαρπαγή της κοινοτικής περιουσίας.

Συμπερασματικά, η ανελλιπής και ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στις Ετήσιες Συνδιασκέψεις του ΟΑΣΕ συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη και προβολή σε διεθνές επίπεδο των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας και των Θρησκευτικών Ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Το πλήρες κείμενο της Εισήγησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχει αναρτηθεί εδώ.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 951 7072, 210 9560 611

e-mail: conpolitan@gmail.com

web: http://cpolitan.gr

Facebook: Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών

YouTube Channel: Constantinopolitans

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ